Sama-samang Labanan ang COVID-19

- 2021-09-24-


Ang 2020 ay isang napakahirap na taon para sa mundo. Ang COVID-19 ay kumalat sa buong mundo.

 

Aktibong ipinapatupad namin ang mga direktiba ng pamahalaan , manatili at magtrabaho sa bahay at subukang huwag lumabas bago ang Mar . Ang COVID-19 ay epektibong nakontrol sa ilalim ng pamumuno ng gobyerno ng China . Ipinagpatuloy namin ang produksyon noong Mar 1st.

 

Ngunit ngayon ang sitwasyon para sa COVID-19 ay napakaseryoso pa rin para sa maraming bansa, tulad ng USA, UK, Russia, India, Brazil .

 

Lubos kaming nag-aalala sa aming mga customer. Mangyaring panatilihing malusog at ligtas.

 

Sama-sama tayong lumalaban sa COVID-19.